Kameleon - Flash Animacija za Vucomm d.o.o

Animacija za Mobotix Q24 kameru na Vucomm sajtu.
Na osnovu oglasnog rešenja koje su kreirali Domino.rs