Robot - Flash Animacija za Vucomm d.o.o

Animacija za IP Video Nazor na Vucomm sajtu.
Na osnovu oglasnog rešenja koje su kreirali Domino.rs